Vítáme Vás na internetových stránkách Mysliveckého Sdružení Vyskeř.

 

 MS Vyskeř vykonává právo myslivosti v honitbě Vyskeř o výměře 712ha v nadmořské výšce 265 –465m.n.m uprostřed CHKO Český ráj.

Honitba je smíšená s 238ha lesa .Zemědělsky využívaná plocha o výměře 472 ha je z ¼ trvale zatravněná s přirozenými remízy.Lesní část o výměře 238 ha je velmi členitá ,jedná se o hluboké rokle s pískovcovými útvary.Převážná část porostů má tři patra, s velkým podílem listnáčů,převážně buk a dub.Vodní plocha a mokřady činí 7 ha,přičemž nemáme souvislou vodní plochu,ale jsou to podmáčené louky a tok Žehrovky..

Ze spárkaté zvěře pouze zvěř srnčí má normované stavy ve výši 35 ks a daří se mu u nás dobře.

V honitbě dále žije i mufloní zvěř,jež v oblasti Hruboskalska byla vypuštěna zhruba v roce 1955 .V celé oblasti se dobře aklimatizovala a její stavy se drží na minimálních počtech.

Zvěř černá se v honitbě vyskytuje celoročně .Stavy v posledních letech jsou nejvyšší v historii MS a odlov je v průměru do 25 ks.

Bažant,kdysi základ mysliveckého hospodaření v této honitbě,se v divoké populaci již téměř nevyskytuje.V minulosti se zde lovilo okolo 300 kohoutů .Dnes v rámci zachování tradic s hony na drobnou zvěř ,každý rok odchováme 200 kuřat,z nichž vždy 10ks necháváme zakomorovány do jara a následně vypustíme.Výsledek ovšem není ideální .

Zajíc – drží se na minimálních stavech.Jeho odlov provádíme vždy s ohledem na skutečné stavy v honitbě a víceméně ho nelovíme.

Zvěř škodící myslivosti – liška – má v naší honitbě ,s ohledem na množství skalních nor a různých puklin,kde může nerušeně přebývat neomezený životní prostor.Její lov pomocí norníku je takřka nemožný ,bez ohrožení života psů.Každým rokem lovíme v průměru 15 lišek.

Jezevec – je zcela běžnou zvěří.Jeho lov je s ohledem na dobu lovu ale komplikovaný a proto také odlov je vždy ojedinělý.

K dravé zvěři pernaté – stavy kání, krahujcovitých ,výrů ale i volavek jsou neskutečně vysoké.Škody jimi způsobené jsou značnou postatou nízkých stavů drobné zvěře ,ale i zpěvného ptactva.

V současné době má naše MS 14 členů a s ohledem na zazvěření honitby má každý člen dostatečný prostor pro vlastní realizaci .